Текущий горизонт гороскопа Москвы


Текущий горизонт для Москвы

Astrolog 5.41G chart for 
Tue 23- 1-2018 20:22:07 (ST +3:00 GMT) 37°37'04"E 55°45'06"N
Local Horizon

Body Altitude Azimuth Azi. Vector Sun Vector Moon Vector
Sun : -29°58'19" 279°40'08" (0.170n 1.00w) [ 0.00 0.00] [ 50.82 57.37]
Moon : +27°23'56" 228°50'47" (0.874s 1.00w) [ -50.82 -57.37] [ 0.00 0.00]
Mercury: -42°03'39" 292°22'26" (0.412n 1.00w) [ 12.70 12.09] [ 63.53 69.46]
Venus : -28°04'17" 276°06'37" (0.107n 1.00w) [ -3.56 -1.90] [ 47.26 55.47]
Mars : -53°07'25" 7°49'02" (1.000n 0.14e) [ 88.15 23.15] [ 138.97 80.52]
Jupiter: -49°46'37" 19°27'17" (1.000n 0.35e) [ 99.79 19.80] [ 150.61 77.18]
Saturn : -48°43'51" 310°00'47" (0.839n 1.00w) [ 30.34 18.76] [ 81.17 76.13]
Uranus : +34°37'49" 227°37'54" (0.912s 1.00w) [ -52.04 -64.60] [ -1.21 -7.23]
Neptune: + 0°53'03" 254°52'42" (0.270s 1.00w) [ -24.79 -30.86] [ 26.03 26.51]
Pluto : -39°51'57" 291°59'18" (0.404n 1.00w) [ 12.32 9.89] [ 63.14 67.26]
Chiron : +14°01'51" 251°15'10" (0.339s 1.00w) [ -28.42 -44.00] [ 22.41 13.37]
Node : +20°33'32" 91°21'18" (0.024s 1.00e) [-171.69 -50.53] [-137.49 6.84]
Lilith : -44°31'07" 306°08'26" (0.730n 1.00w) [ 26.47 14.55] [ 77.29 71.92]
Fortune: -53°02'57" 11°52'15" (1.000n 0.21e) [ 92.20 23.08] [ 143.02 80.45]
Vertex : -18°50'47" 270°00'00" (0.000n 1.00w) [ -9.67 -11.13] [ 41.15 46.25]
Ascenda: - 0°00'00" 76°34'37" (0.239n 1.00e) [ 156.91 -29.97] [ 152.27 27.40]
Midheav: +55°02'20" 180°00'00" (1.000s 0.00w) [ -99.67 -85.01] [ -48.85 -27.64]