Текущая графическая карта гороскопа для Москвы


Текущая астрологическая карта Москвы

Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Wed 25- 4-2018 13:20:19 (ST +3:00 GMT)
Moscow 37°37'04"E 55°45'06"N

Body Location Ret. Latitude Rul. House Rul. Velocity
Sun : 5Tau09'57" + 0°00'00" (-) [ 9th] [-e] +0.9735763 Decan: 15Tau30
Moon : 7Vir52'03" + 2°15'54" (-) [ 1st] [--] +13.776259 Decan: 23Vir36
Mercury : 8Ari44'54" - 2°23'24" (-) [ 8th] [-F] +0.7426057 Decan: 26Ari15
Venus : 0Gem53'45" + 0°36'19" (-) [10th] [-R] +1.2161892 Decan: 2Gem41
Mars : 20Cap47'09" - 1°05'44" (e) [ 5th] [--] +0.4861766 Decan: 2Vir21
Jupiter : 20Sco03'00" R + 1°16'35" (-) [ 4th] [e-] -0.1189840 Decan: 0Can09
Saturn : 9Cap06'17" R + 0°53'12" (R) [ 5th] [F-] -0.0119815 Decan: 27Cap19
Uranus : 28Ari52'38" - 0°31'28" (-) [ 9th] [--] +0.0570756 Decan: 26Sag38
Neptune : 15Pis42'42" - 0°55'29" (R) [ 7th] [-R] +0.0271735 Decan: 17Can08
Pluto : 21Cap17'07" R + 0°17'14" (-) [ 5th] [--] -0.0014058 Decan: 3Vir51
Chiron : 0Ari25'37" + 3°25'12" (-) [ 8th] [-R] +0.0510713 Decan: 1Ari17
Node : 10Leo50'12" R + 0°00'00" (F) [12th] [dF] -0.0529765 Decan: 2Sag31
Lilith : 18Cap36'02" + 1°57'06" (-) [ 5th] [--] +0.1109084 Decan: 25Tau48
Fortune : 3Cap34'55" __________ (-) [ 5th] [-e] __________ Decan: 10Cap45
Vertex : 29Cap21'27" __________ (-) [ 5th] [--] __________ Decan: 28Vir04
Ascendant : 0Vir52'49" __________ [ 1st] __________ Decan: 2Vir38
Midheaven : 18Tau32'34" __________ [10th] __________ Decan: 25Vir38