Текущая графическая карта гороскопа для Москвы


Текущая астрологическая карта Москвы

Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Fri 22- 9-2017 12:37:52 (ST +3:00 GMT)
Moscow 37°37'04"E 55°45'06"N

Body Location Ret. Latitude Rul. House Rul. Velocity
Sun : 29Vir34'33" + 0°00'01" (-) [ 9th] [-R] +0.9786609 Decan: 28Tau44
Moon : 25Lib45'10" + 4°34'23" (-) [10th] [F-] +12.732303 Decan: 17Gem16
Mercury : 16Vir15'12" + 1°46'50" (R) [ 9th] [Fd] +1.7399500 Decan: 18Cap46
Venus : 2Vir52'10" + 1°00'44" (d) [ 9th] [--] +1.2226543 Decan: 8Vir36
Mars : 10Vir47'19" + 1°10'28" (-) [ 9th] [--] +0.6337503 Decan: 2Cap22
Jupiter : 26Lib10'39" + 1°03'10" (-) [10th] [d-] +0.2049664 Decan: 18Gem32
Saturn : 21Sag48'28" + 1°05'35" (-) [ 1st] [d-] +0.0442615 Decan: 5Leo25
Uranus : 27Ari34'53" R - 0°35'58" (-) [ 4th] [--] -0.0345749 Decan: 22Sag45
Neptune : 12Pis23'14" R - 0°56'26" (R) [ 3rd] [d-] -0.0260172 Decan: 7Can10
Pluto : 16Cap51'52" R + 0°37'50" (-) [ 2nd] [F-] -0.0032173 Decan: 20Tau36
Chiron : 26Pis24'58" R + 4°00'00" (R) [ 3rd] [--] -0.0455929 Decan: 19Sco15
Node : 22Leo13'27" R + 0°00'00" (F) [ 8th] [--] -0.0529885 Decan: 6Ari40
Lilith : 24Sag40'12" + 4°20'44" (-) [ 1st] [--] +0.1116516 Decan: 14Leo01
Fortune : 28Sag18'38" __________ (e) [ 1st] [-e] __________ Decan: 24Leo56
Vertex : 18Can09'14" __________ (-) [ 8th] [--] __________ Decan: 24Sco28
Ascendant : 2Sag08'01" __________ [ 1st] __________ Decan: 6Sag24
Midheaven : 3Lib50'44" __________ [10th] __________ Decan: 11Lib32