Current horoscope data for the Moscow

<11>25Cap30'48"<10> 8Cap13'10"<9>22Sag37'49"
Plu 17Cap30'12"Lil 1Cap09'11" Mer 18Sag40'54"
Sat 26Sag29'03" Moo 8Sag37'54"
<12>22Aqu06'21" 3Sag41'02"<8>
Nep 11Pis28'06"r Astrolog 5.41G chart
Chi 24Pis26'01"r current Moscow
Ura 25Ari21'01"r Sun 19 Nov 2017 15:10:27
Moscow
ST +3:00 GMT
3737'04"E 5545'06"N
UT: 12:10:27, Sid.T: 18:35:47
Placidus Houses Sun 27Sco21'10"
Tropical / Geocentric Ven 15Sco04'33"
Julian Day = 2458077.0073 Jup 8Sco39'43"
<1>25Ari46'12" 25Lib46'12"<7>
For 7Tau02'55"Mar 17Lib30'05"
Ver 7Lib31'34"
<2> 3Gem41'02"22Leo06'21"<6>

Nod 19Leo08'48"r
22Gem37'49"<3> 8Can13'10"<4>25Can30'48"<5>


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Sun 19-11-2017 15:10:27 (ST +3:00 GMT)
Moscow 3737'04"E 5545'06"N

SunSagSagScoScoScoSagAquCapSagCapLibSagAquScoAquSag
27 2 821 7181111192225 81417 21117
Sco59'01'12'25'00'55'21'24'25'53'14'15'12'26'33'47'

MooSagScoScoScoSagAquCapSagAquLibSagAquScoAquSag
81326132317162528 1131922 81723
Sag39'51'03'38'33'59'02'04'31'53'53'50'04'12'25'

MerSagScoScoSagAquAquCapAquLibSagAquScoAquSag
18 118282222 0 3 6182427132228
Sag52'05'40'34'00'04'05'33'54'55'51'06'13'27'

VenScoScoSagAquCapSagCapLibSagAquLibAquSag
15 111 5 5131619 2 81126 511
Sco17'52'46'12'16'17'45'06'06'03'18'25'38'

Sex MarLibScoCanSagSagCapVirScoCanLibCanSco
s 1 1728212129 2 5182427122127
10' Lib04'59'25'29'30'58'19'19'16'30'38'51'

SSx Con JupSagAquCapSagCapVirSagAquLibAquSag
a 0 s 6 8 2 210131628 4 723 2 8
01' 24' Sco34'00'03'04'32'54'54'51'05'12'26'

SSx Con SatAquAquCapAquLibSagPisScoAquCap
s 0 a 7 2625 3 6102228 11726 2
52' 48' Sag55'58'59'27'48'49'45'00'07'21'

IncSes TriUraAriPisAriGemAquTauCanAriPis
s 2a 1 s 125 3 6 92228 11625 1
00'43' 08'Ari24'25'53'14'15'11'26'33'47'

Squ TriBQnTri SSqNepAquPisGemAquAriSagAriAqu
a 2 s 3s 0a 2 s 1111417 0 6 924 3 9
50' 36'01'48' 07'Pis29'57'18'18'15'29'37'50'

SSxSexSqu PluAquScoCapPisScoPisCap
s 1a 2s 0 1720 3 91227 612
10'25'00' Cap58'19'19'16'30'38'51'

Ses SSx ChiGemAquAriCapAriAqu
a 0 a 0 24 61215 01016
46' 54' Pis47'47'44'58'06'19'

Tri BQnNodLibGemVirGemLib
a 0 a 0192528132228
27' 42'Leo08'05'20'27'40'

LilPisScoAquCap
1 41928 4
Cap06'20'27'41'

Inc ForCanTauPis
a 1 722 1 7
34' Tau17'24'38'

SexQui IncVerCanSco
a 1s 0 s 0 71622
06'50' 28'Lib38'52'

IncSes TriConSSq AscPis
a 1s 2 a 0s 0a 0 25 1
34'08' 42'25'41' Ari59'

SSx Sex Sex Squ Mid
a 0 a 0 a 3 s 0 8
24' 26' 14' 41' Cap

Yod from For: 7Tau02'55" to Moo: 8Sag37'54" and Ver: 7Lib31'34"Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 28.2 ( 1) + 4.8 (10) + 0.6 ( 1) = 33.6 ( 6) / 8.4%
Moon: 25.4 ( 5) + 9.2 ( 6) + 0.0 ( 7) = 34.5 ( 4) / 8.7%
Mercury: 7.4 (13) + 2.9 (11) + 0.0 ( 8) = 10.3 (13) / 2.6%
Venus: 25.6 ( 4) + 7.6 ( 7) + 0.0 ( 9) = 33.2 ( 7) / 8.3%
Mars: 12.3 (12) + 7.6 ( 8) + 0.0 (10) = 19.9 (10) / 5.0%
Jupiter: 27.9 ( 2) + 11.0 ( 5) + 0.0 (11) = 38.9 ( 1) / 9.8%
Saturn: 18.2 ( 8) + 11.1 ( 4) + 0.6 ( 3) = 29.8 ( 9) / 7.5%
Uranus: 15.5 (10) + 15.0 ( 2) + 0.0 ( 5) = 30.5 ( 8) / 7.7%
Neptune: 23.0 ( 6) + 13.6 ( 3) + 0.0 ( 6) = 36.6 ( 3) / 9.2%
Pluto: 26.8 ( 3) + 7.1 ( 9) + 0.6 ( 4) = 34.4 ( 5) / 8.6%
Chiron: 15.5 (11) + 1.1 (13) + 0.0 (12) = 16.6 (12) / 4.2%
Node: 3.5 (17) + 1.0 (14) + 0.0 (13) = 4.5 (17) / 1.1%
Lilith: 6.0 (14) + 0.0 (17) + 0.6 ( 2) = 6.6 (15) / 1.7%
Fortune: 5.0 (15) + 0.7 (16) + 0.0 (14) = 5.7 (16) / 1.4%
Vertex: 5.0 (16) + 2.3 (12) + 0.0 (15) = 7.3 (14) / 1.8%
Ascendan: 20.5 ( 7) + 16.5 ( 1) + 0.0 (16) = 37.0 ( 2) / 9.3%
Midheave: 17.7 ( 9) + 0.7 (15) + 0.0 (17) = 18.4 (11) / 4.6%
Total: 283.4 + 112.2 + 2.4 = 397.9 / 100.0%