Current horoscope data for the Moscow

<11>12Can09'19"<10> 2Gem30'42"<9>27Ari09'06"
Nod 28Can15'56"rMoo 5Tau32'44"
Ura 28Ari45'18"r
<12>14Leo58'57" 0Ari20'19"<8>
Astrolog 5.41G chart
current Moscow
Tue 18 Dec 2018 22:41:49
Moscow
ST +3:00 GMT
3737'04"E 5545'06"N
UT: 19:41:49, Sid.T: 4:01:46
Placidus Houses Chi 27Pis56'22"
Tropical / Geocentric Mar 21Pis07'51"
Julian Day = 2458471.3207 Nep 13Pis51'21"
<1>10Vir21'37" 10Pis21'37"<7>

Ver 16Aqu54'31"
<2> 0Lib20'19"14Aqu58'57"<6>
Ven 11Sco24'21"

Sat 9Cap49'44"
Sun 26Sag49'57" Lil 14Aqu54'05"
Jup 8Sag56'30" Plu 20Cap09'49"
Mer 5Sag57'40" For 19Cap04'23"
27Lib09'06"<3> 2Sag30'42"<4>12Cap09'19"<5>


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Tue 18-12-2018 22:41:49 (ST +3:00 GMT)
Moscow 3737'04"E 5545'06"N

SunPisSagSagAquSagCapAquAquCapAquLibCapCapCapScoPis
26 116 4 817 327 5 8121220 721 314
Sag11'23'07'58'53'19'47'20'29'23'32'52'57'52'35'40'

MooAquAquAriAquPisTauAriPisAriGemPisPisPisCanTau
520 81322 7 2 9121616251226 719
Tau45'28'20'14'41'09'42'51'44'54'13'18'13'57'01'

IncMerScoCapSagSagAquCapSagAquLibCapSagCapLibPis
a 0 52328 722172428 1 210271123 4
24'Sag41'32'27'53'21'54'03'57'06'25'31'26'09'14'

SSqOpp VenCapScoSagAquCapSagCapVirSagSagSagLibLeo
s 0a 5 11162510 5121519192815291021
25'51' Sco16'10'37'04'37'47'40'50'09'14'09'52'57'

SquSSq MarAquAquAriPisAquPisTauPisAquPisGemAri
s 5a 0 21 015 917202424 320 41526
42'35' Pis02'28'56'29'38'32'41'00'06'01'44'49'

Con JupSagAquCapSagAquLibCapSagCapLibPis
a 2 824182629 3 311291224 5
58' Sag23'50'23'33'26'36'55'00'55'39'43'

Tri SexQuiSSxSatPisAquCapAquLibCapCapCapScoPis
a 4 s 1a 0a 0 9 4111418192714281021
17' 34'41'53'Cap17'50'59'53'02'21'27'22'05'10'

TriCon UraAriPisAriGemPisPisPisCanTau
a 1s 6 28 6 9131321 822 415
55'47' Ari18'27'20'30'49'54'49'33'38'

TriConSqu SSqNepAquPisTauAquAquPisGemAri
a 2s 7a 4 s 0131720212916 01223
26'16'54' 06'Pis00'53'03'22'27'22'06'11'

SSq Sex PluAquLibAquCapAquScoPis
s 0 s 0 202424 219 31526
47' 58' Cap03'12'31'37'32'15'20'

Squ SSx ChiTauPisAquPisGemTau
a 1 a 0 2728 623 719 0
06' 48' Pis06'25'30'25'08'13'

Inc SquSes TriNodTauLibTauLeoCan
a 1 s 0s 0 a 028 623 719 0
25' 29'35' 19'Can35'40'35'18'23'

LilAquAquScoAri
14 11527 8
Aqu59'54'37'42'

ForAquScoPis
19 21425
Cap59'42'47'

Qui VerScoAri
s 0 1628 9
09' Aqu38'42'

TriSquSex SquTri Opp AscCan
s 4s 4a 1 s 1s 0 a 3 1021
48'23'02' 25'31' 29' Vir26'

Opp QuiOpp Mid
a 3 a 0a 6 2
26' 37'25' Gem

Grand Trine with Moo: 5Tau32'44" and Sat: 9Cap49'44" and Asc: 10Vir21'37"Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 34.7 ( 3) + 10.7 ( 7) + 0.7 ( 3) = 46.1 ( 3) / 10.2%
Moon: 37.0 ( 2) + 15.9 ( 1) + 0.1 ( 5) = 53.0 ( 2) / 11.7%
Mercury: 14.7 (11) + 12.0 ( 5) + 0.0 ( 7) = 26.7 ( 7) / 5.9%
Venus: 15.7 ( 9) + 10.7 ( 8) + 0.0 ( 8) = 26.4 ( 8) / 5.8%
Mars: 16.2 ( 8) + 8.1 ( 9) + 0.0 ( 9) = 24.4 (10) / 5.4%
Jupiter: 41.5 ( 1) + 14.9 ( 2) + 0.4 ( 4) = 56.8 ( 1) / 12.6%
Saturn: 22.0 ( 5) + 14.1 ( 3) + 1.1 ( 1) = 37.2 ( 4) / 8.2%
Uranus: 13.0 (12) + 11.9 ( 6) + 0.0 (10) = 24.9 ( 9) / 5.5%
Neptune: 28.5 ( 4) + 7.8 (10) + 0.1 ( 6) = 36.4 ( 5) / 8.1%
Pluto: 12.4 (13) + 3.0 (13) + 1.0 ( 2) = 16.4 (12) / 3.6%
Chiron: 17.5 ( 7) + 5.6 (11) + 0.0 (11) = 23.1 (11) / 5.1%
Node: 8.5 (14) + 5.3 (12) + 0.0 (12) = 13.8 (14) / 3.1%
Lilith: 6.0 (15) + 0.0 (16) + 0.0 (13) = 6.0 (15) / 1.3%
Fortune: 5.0 (16) + 0.0 (17) + 0.0 (14) = 5.0 (17) / 1.1%
Vertex: 5.0 (17) + 0.7 (15) + 0.0 (15) = 5.7 (16) / 1.3%
Ascendan: 20.0 ( 6) + 13.7 ( 4) + 0.0 (16) = 33.7 ( 6) / 7.5%
Midheave: 15.0 (10) + 1.1 (14) + 0.0 (17) = 16.1 (13) / 3.6%
Total: 312.8 + 135.5 + 3.4 = 451.7 / 100.0%