Current horoscope data for the Moscow

<11> 0Can12'06"<10>19Tau29'14"<9>15Ari16'39"
Nod 1Leo29'19"r
Ura 0Tau45'50"r Chi 29Pis00'41"r
<12> 4Leo58'11"20Pis05'21"<8>
Astrolog 5.41G chart
current Moscow
Fri 19 Oct 2018 1:48:11
Moscow
ST +3:00 GMT
3737'04"E 5545'06"N
UT: 22:11:49, Sid.T: 3:08:09
Placidus Houses
Tropical / Geocentric
Julian Day = 2458410.4501 Nep 14Pis03'54"r
<1> 1Vir30'28" 1Pis30'28"<7>Moo 19Aqu17'49"
Mar 14Aqu06'56"
Lil 8Aqu09'26"
<2>20Vir05'21" 4Aqu58'11"<6>
Sun 25Lib30'12"
Ven 7Sco28'08"r
Mer 13Sco23'44"
Ver 0Aqu26'57"
For 25Sag18'05" Plu 18Cap50'08"
Jup 25Sco36'32" Sat 3Cap58'34"
15Lib16'39"<3>19Sco29'14"<4> 0Cap12'06"<5>


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Fri 19-10-2018 1:48:11 (ST +3:00 GMT)
Moscow 3737'04"E 5545'06"N

SunSagScoScoSagScoScoCanCapSagCapVirSagScoSagVirLeo
2522 4 119102928 4 7121316251228 7
Lib24'26'29'48'33'44'08'47'10'15'29'49'24'58'30'29'

TriMooCapSagAquCapCapPisPisAquPisTauAquCapAquScoAri
a 619 12816 72625 1 4 9101322 925 4
12'Aqu20'22'42'27'38'01'40'03'09'23'43'17'52'24'23'

SquMerScoSagScoSagAquCapSagCapVirSagSagSagLibLeo
s 513102819 8 71316212225 421 716
54'Sco25'45'30'41'04'43'06'12'26'46'20'55'27'26'

ConVenSagScoSagAquCapSagCapVirSagSagSagLibLeo
s 5 72516 5 41013181922 118 413
55'Sco47'32'43'06'46'09'14'28'48'23'57'29'28'

ConSqu MarCapCapPisAquAquPisTauAquCapAquScoAri
s 5a 0 14 4242229 1 6 71119 722 1
10'43' Aqu51'02'26'05'28'33'48'08'42'16'48'48'

SSx JupSagAquCapSagCapVirCapSagSagLibAqu
a 0 25141319222728 110281322
06' Sco47'11'50'13'18'32'52'27'01'33'32'

SSq Sex SatPisAquCapAquLibCapSagCapScoPis
s 0 a 3 3 2 9111617212917 211
19' 29' Cap22'01'24'29'43'03'38'12'44'43'

OppQui Opp TriUraAriPisAriGemPisAquPisCanTau
a 5s 0 a 6 s 3 0 7 91416192815 110
15'31' 42' 12'Tau24'47'53'07'27'01'36'08'07'

Tri SSx Qui NepAquPisTauAquAquAquGemAri
a 0 s 0 s 1 1416212226 422 716
40' 03' 54' Pis27'32'46'06'40'15'47'46'

SSx Qui PluAquLibCapCapCapScoPis
s 0 a 0 18232528 7241019
27' 37' Cap55'09'29'04'38'10'09'

Ses SSq ChiGemPisAquAquGemAri
a 0 s 0 29 0 312291524
36' 06' Pis15'35'09'43'15'14'

Squ NodTauLibScoLeoGem
a 0 1 413 01625
43' Leo49'23'58'29'29'

Squ Qui LilCapAquScoPis
s 0 a 0 816 41928
41' 32' Aqu43'18'49'49'

Sex SSx BQn ForCapLibPis
a 0 a 0 a 0 251228 7
12' 18' 11' Sag52'24'23'

Squ VerScoPis
a 0 01524
18' Aqu58'58'

Qui TriTri SSx AscCan
s 0 a 2s 0 s 0 110
06' 28'44' 01' Vir29'

SquOpp OppSes Tri Qui BQn Mid
s 0s 6 a 6s 0 s 0 s 0 s 0 19
11'05' 07'30' 39' 00' 11' Tau

Grand Trine with Sat: 3Cap58'34" and Ura: 0Tau45'50" and Asc: 1Vir30'28"Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 22.7 ( 4) + 8.6 ( 9) + 0.0 ( 8) = 31.2 ( 6) / 7.3%
Moon: 27.7 ( 1) + 17.8 ( 1) + 0.6 ( 2) = 46.2 ( 1) / 10.8%
Mercury: 25.5 ( 3) + 16.8 ( 2) + 0.7 ( 1) = 43.0 ( 2) / 10.1%
Venus: 22.5 ( 5) + 6.3 (11) + 0.1 ( 7) = 28.8 ( 8) / 6.8%
Mars: 12.5 (13) + 11.9 ( 4) + 0.2 ( 6) = 24.6 (11) / 5.8%
Jupiter: 14.6 (12) + 3.8 (13) + 0.3 ( 5) = 18.7 (12) / 4.4%
Saturn: 22.3 ( 6) + 9.7 ( 7) + 0.5 ( 4) = 32.6 ( 5) / 7.6%
Uranus: 18.0 ( 8) + 14.6 ( 3) + 0.0 ( 9) = 32.6 ( 4) / 7.7%
Neptune: 26.0 ( 2) + 9.2 ( 8) + 0.0 (10) = 35.2 ( 3) / 8.3%
Pluto: 17.9 ( 9) + 8.3 (10) + 0.6 ( 3) = 26.8 ( 9) / 6.3%
Chiron: 15.5 (10) + 2.6 (14) + 0.0 (11) = 18.1 (13) / 4.2%
Node: 6.8 (14) + 2.3 (15) + 0.0 (12) = 9.1 (14) / 2.1%
Lilith: 5.4 (15) + 1.3 (17) + 0.0 (13) = 6.7 (17) / 1.6%
Fortune: 5.0 (16) + 4.0 (12) + 0.0 (14) = 9.0 (15) / 2.1%
Vertex: 5.0 (17) + 1.7 (16) + 0.0 (15) = 6.7 (16) / 1.6%
Ascendan: 20.0 ( 7) + 10.5 ( 6) + 0.0 (16) = 30.5 ( 7) / 7.2%
Midheave: 15.0 (11) + 10.9 ( 5) + 0.0 (17) = 25.9 (10) / 6.1%
Total: 282.4 + 140.1 + 3.0 = 425.5 / 100.0%